Strzałka

Jeśli widzisz, jak rzucasz strzałą, oznacza to, że chcesz wyjść poza konwencjonalność z rzeczami, które masz w ręku. Zobacz strzałę w powietrzu, mówi o idealizmie, wzniesieniu.