Ulica

Szeroka ulica to szczęśliwe spotkanie z miłą osobą; wąska ulica to przeszkody i trudności.