Siano

Podobnie jak inne produkty rolne, które pojawiają się w snach, stogi siana są synonimem bogactwa i materialnego sukcesu będącego wynikiem wytrwałej pracy. Rozrzucone sterty siana może być ostrzeżeniem o ryzyku utraty naszego majątku z powodu nie dbania o niego w sposób odpowiedzialny.