Nożyce

Przewiduje kłótnie między przyjaciółmi lub spory małżeńskie, w tym procesy sądowe.