Polowanie

Jeśli wybierasz się na polowanie, oznacza to dobry interes i dobrobyt. Jeśli śnisz o polowaniu innych ludzi, oznacza to zniszczenie mienia. Będzie też dużo pracy i mały zysk.