Abdykować

Każde marzenie o abdykacji jest równoznaczne z uznaniem, że wywieramy nadmierny autorytaryzm na tych, którzy są od nas zależni, czy to w domu, czy w pracy. Konsekwencją, jaką musimy wyciągnąć z tego snu, jest zmniejszenie tej nadmiernej dominacji i danie większej wolności innym, w przeciwnym razie stracimy wszystko.