Akwedukt

zapowiada długą podróż służbową, której wynik zależy od tego, jak widzimy akwedukt. Jeśli będzie w dobrym stanie, większość celów zostanie osiągnięta, a jeśli zobaczymy go w złym stanie, będzie to rozczarowujące ekonomicznie.