Zmiękczający

Wskazuje, że może nastąpić ważny sukces.