Zgadywanie

Śniąc, konsultujemy się z wszelkimi środkami wróżenia, zwiastuje kłopoty. Jeśli przewidujemy los innym, oznacza to, że będą nam przydatni.