Łoś

Jeśli idą w stadzie, oznacza to dobrobyt i sukces w pobliżu. Jeśli zostanie zabity, oznacza to sfrustrowane projekty.