Wysokość

Wskazuje, że im wyższa wysokość, tym większy sukces.