Anarchistyczny

Nastąpią ważne fakty, które doprowadzą do okresu ciszy i spokoju.