Pochodnia

Jeśli włączysz światło, zapowiada radość. Jeśli jest wyłączony, nadchodzi nieszczęście.