Apetyt

Dobry apetyt reprezentuje chwile szczęścia. Słaby apetyt oznacza przeciwności.