Piasek

Jeśli jesteśmy na plaży z cienkim piaskiem, oznacza to spokój i zmysłowość. Jeśli mamy piasek w jedzeniu lub ubraniu, oznacza to udrękę dla naszej sytuacji ekonomicznej.