Orzechy laskowe

Zaproponowaną kolejność osiągniemy po pokonaniu trudności.