Barka

Inne perspektywy zostaną przedstawione zgodnie z postępem żeglugi i wyglądem przeciwległego brzegu.