Usta, usta

Jeśli mówimy, oznacza to chęć komunikowania się. Jeśli nic nie powiesz, głębokie odrzucenie drugiej osobie. Jeśli inna osoba milczy, odrzucenie pochodzi od niej dla nas.