Postać

Możliwość poniesienia wypadku. Problemy rodzinne, walki uliczne i niepowodzenia.