Pęknięcie

Śnienie o złamaniu jakiejkolwiek części ciała oznacza utratę i kradzież. Złamania są symbolami smutku i choroby.