Okaleczenie

(zobacz, która część jest okaleczona)