Obrzęk

W niektórych częściach ciała oznacza dobrobyt gospodarczy.