Gorące źródło

Podjęcie leczenia oznacza nadzieję na nadchodzącą poprawę stanu zdrowia po stresujących okolicznościach.