Termity

Symbolizuje wytrwałą, zorganizowaną, proaktywną i zawsze destrukcyjną pracę. Sen oznacza, że ​​będziemy ofiarami destrukcyjnej, powolnej i tajnej pracy.