Wspinać się

Wskazuje na naszą chęć podniesienia się.