Cegły

Budując, kładąc cegłę na cegle, to obietnice i projekty zostaną zrealizowane w krótkim okresie, dobry omen.