Klucz

Utrata jednego lub więcej kluczy oznacza możliwość utraty pracy. Zdezorientowane postawy zostają wyjaśnione. Przegląd nowych celów.