Lalka, lalki

Możliwość angażowania się w awantury i spory o niewielkim znaczeniu.