Ucho

Plotkowanie bez podstaw, oszczerstwa, spory rodzinne. Czyszczenie uszu to wierna i szczera przyjaźń.