Ręcznik

Posiadanie go lub pojawienie się go na twarzy wskazuje na możliwość wypadku w domu lub na ulicy. Być ostrożnym.