Ciemność

Chodzenie w ciemności: smutek, cierpienia moralne, rozkład.