Wiatr

Problemy i walki zostaną rozwiązane w krótkim czasie.