Błoto

Jeśli błoto, które pojawia się w naszych snach, jest tym, które przywykło do modelowania i wykonujemy z nim jakąś pracę, sen symbolizuje naszą zdolność do tworzenia i jest dobrym zapowiedzią dla naszej zdolności do kontynuowania projektu, o którym myślimy. Ale jeśli błoto powstało na ulicach po ulewnych deszczach, jest to ostrzeżenie o niebezpieczeństwie poślizgnięcia się z powodu naszych niemoralnych skłonności.