Biblioteka

Symbolizuj naszą wiedzę, zarówno zdobytą dzięki nauce, jak i zdobytą z własnego doświadczenia. Musimy więc rozważyć, czy jeśli biblioteka, która pojawia się w naszych snach, jest pełna, czy pusta. Jeśli pracujemy nad dochodzeniem, będzie to dla nas wskazać, że na tym etapie nasze możliwości są wystarczające.