Piwnica

Reprezentuje nieświadome pragnienia radości i przyjemności pasażerów, takie jak te, które zwykle dostarczają trunki zgromadzone na tych stronach. Niektórzy autorzy uważają, że jeśli śniący odczuwa lęk przed piwnicą, można to zinterpretować jako strach przed konsekwencjami padnięcia ofiarą tych skłonności.