Włosy

Tradycyjnie w symbolice snów włosy są przejawem energii kontrolowanej przez wolę i wiedzę. A jeśli to włosy na ciele, to symbolizuje instynktowną siłę wewnętrzną.