Litera D.

Jeśli ta litera pojawia się wyraźnie, to wiadomość o rozszerzeniu i poszukiwaniu, jak napinanie łuku przed wystrzeleniem strzały.