Zniekształcenie

Jeśli jesteśmy zdeformowani, bardzo interesujące będzie zapamiętanie, jaka część nas wygląda na zdeformowaną, ponieważ stosując symbolikę odpowiadającą tej części ciała, będziemy wiedzieć, co nie działa dobrze zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i psychologicznej. .