Ucieczka

Jeśli masz jakąś ucieczkę, sen dotyczy rzeczy, których nie lubisz, ale trzymaj je w tajemnicy. Może to również oznaczać jakiś rodzaj długu. Jeśli to ty uciekasz, możesz uciekać przed problemami, którym nie jesteś w stanie stawić czoła.