Uderzenie

Uderzanie w coś solidnego, prognozującego kłótnie i konflikty. Również ciosy, które otrzymujemy w snach, reprezentują problemy lub spostrzeżenia dotyczące kar, na które będziemy musieli być emocjonalnie przygotowani.