Rany

Niektórzy autorzy interpretują sen o ranach jako ostrzeżenie przed możliwym wypadkiem, dlatego należy unikać ryzyka. Ale biorąc pod uwagę okoliczności śniącego, sen ten można zinterpretować jako utajony lęk przed zranieniem naszej godności, poczucia własnej wartości itp. Jeśli na przykład niedawno rozpoczęliśmy związek, zobaczenie siebie zranionego we śnie może ujawnić twój strach zranienia twoich uczuć przez partnera.