Dzbanek

Jeśli dzban zawiera dobre płyny, takie jak woda i olej, jest to uważane za dobry znak. Oznacza to, że śniący osiągnie dobre rzeczy, natomiast jeśli będzie zawierał szkodliwe płyny, wynik będzie niekorzystny.