Wosk uszczelniający

Widzenie tego w liście lub paczce wskazuje na tajemnicę lub potrzebę zachowania w tajemnicy czegoś bardzo ważnego.