Torpeda

Zwykle wskazuje na strach lub chęć usunięcia czegoś lub kogoś z naszego życia, co stało się jakąś przeszkodą lub barierą.