Spodnie

Symbolizuj autorytet i prestiż w grupie. Jeśli we śnie widzimy członka rodziny, współpracownika itp. Zakładającego spodnie, to odzwierciedla to nasz strach przed utratą określonej kategorii i odpowiedzialności. Jeśli śnimy o noszeniu spodni, które do nas nie pasują, to marzenie to odzwierciedla nasz strach przed nie sprostaniem powierzonej nam władzy.