Wakacje

Potrzebujesz odpoczynku lub wyczuwasz niebezpieczeństwo błędu wynikającego z wyczerpania.