Grave, Pit, Ditch

Symbolizuje problemy i trudności często tworzone przez nas i nasze zachowanie. Jeśli zobaczymy dół w odpowiednim czasie, oznacza to, że nadal jesteśmy w stanie uniknąć zbliżającego się niebezpieczeństwa. Jeśli przeskoczymy, będziemy w stanie pokonać wszystkie trudności. Jeśli w to wpadniemy, poniesiemy porażkę w naszych przedsięwzięciach. Jeśli na grobie jest napisane, a na nagrobku widnieje nasze imię lub nazwa naszych firm, to oznacza, że ​​powinniśmy zaniechać walki i obrać nowy kierunek, zmieniając dotychczasowe błędne nastawienie.