W porządku

Fine in a dream zapowiada trudności z organami prawnymi.