Dusza

Widok cierpiącej duszy wskazuje na troskę i ubóstwo. Widząc, jak wznosi się do nieba, zapowiada szczęśliwe wieści.