Opat, opata

Sny, w których można spotkać ludzi ubranych w kapłańskie stroje, takie jak opat lub opatka i wywodzących się z dowolnej religii, ujawniają potrzebę zaufania komuś, kto może zrozumieć nasze problemy i pomóc nam je rozwiązać. Ważne jest, aby pamiętać o radach i nastawieniu osoby, ponieważ prawie zawsze zawierają one rozwiązanie lub komfort, którego szukasz.